Další pokus o omezení práv vlastníků půdy – informační povinnost a povinný bobřík mlčení

pole

S odstupem několika měsíců přichází opět další pokus na zásadní omezení práv vlastníků zemědělské půdy při prodeji a zároveň nepřiměřené zvýhodnění zemědělských subjektů na úkor a ke škodě vlastníků. Návrh novely je připojen v příloze.

Dle návrhu novely zákona o zemědělství by byl vlastník zemědělské půdy povinen při zamýšleném prodeji půdy oslovit pachtýře. To je zdánlivě neškodná a prospěšná myšlenka. Zcela zásadním omezením práv vlastníka je však zákonem navrhovaný ZÁKAZ pro vlastníka činit jakékoliv kroky k nalezení jiného zájemce, resp. komukoliv jinému dávat na vědomí svůj záměr půdu prodat, a to po dobu dalších 30 dnů od doručení informace pachtýři:

(4) Učinit první právní jednání směřující k získání dalších zájemců o převod zemědělského pozemku může prodávající až po uplynutí 30 dnů ode dne doručení oznámení podle odstavců 1 a 2 pachtýři nebo ode dne, kdy se toto oznámení dostalo do sféry jeho dispozice.

Návrh pod hrozbou vymáhání škod stanovuje vlastníkům povinnost držet bobříka mlčení o zamýšleném prodeji po dobu minimálně 30 dnů. Vlastník by tak nemohl informovat o zamýšleném prodeji nikoho jiného než pachtýře – např. sousední zemědělce, sousední vlastníky, ani kohokoliv jiného např. prostřednictvím inzerátu. Tento zákonem stanovený bobřík mlčení má jediný důvod – udržet vlastníka v nevědomosti o reálné hodnotě jeho půdy a v maximální možné míře umožnit pachtýřům koupit půdu za výhodnějších podmínek, obvykle pod tržní cenou.

Cíl návrhu tedy není zajistit informovanost pachtýřů o zamýšleném prodeji. Tak jako v předchozích návrzích předkupního práva se opět jedná o pokus poskytnout nepřiměřenou výhodu pachtýřům půdy tak, aby měli prostor s vlastníkem pokoutně jednat a méně znalé vlastníky půdy přesvědčit k prodeji za „netržních“ podmínek – tedy především za nižší cenu.

Dále je zřejmé, že uvedený návrh by nijak výrazně neomezil aktivity jiných kupujících. Jedinou sankcí při nedodržení navrhované informační povinnosti je totiž možná sankce proti vlastníkovi. Veškeré negativní dopady navrhované úpravy by pak v plné míře dopadly výhradně na vlastníky půdy.

Svaz vlastníků půdy ČR důrazně nesouhlasí s tímto návrhem změny zákona o zemědělství.

Návrhy na zavedení nepřiměřených výhod pro úzkou skupinu osob a firem na úkor vlastníků půdy přicházejí opakovaně zejména od Zemědělského svazu ČR, který zastupuje velké zemědělské společnosti. Naopak např. Asociace soukromého zemědělství ČR, sdružující především rodinné farmy, se dlouhodobě vyslovuje proti takovým návrhům a považuje je za nemístné zasahování státu do soukromého života.

Celé znění návrhu s důvodovou zprávou naleznete ZDE.

ZDROJ: Svaz vlastníků půdy ČR, 13.9.2018

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist