Úprava průměrných cen zemědělských pozemků pro rok 2016

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška 344/2015 Sb., kterou se s účinností od 1.1.2016 mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.

Pro rok 2016 došlo pouze k minimálním úpravám cen z důvodu aktualizace bonitačního mapování a změny výměr zemědělské půdy v některých katastrech. Průměrná základní cena zemědělských pozemků byla upravena celkem u 154 katastrálních území (z celkového počtu 13 032 katastrálních území s evidovanou zemědělskou půdou), z toho ve 89 případech došlo ke snížení ceny a v 65 případech ke zvýšení ceny. Nezvažujeme-li nově evidovaná katastrální území v Brdech, pak k největšímu poklesu průměrné ceny došlo v k.ú. Královopolské Vážany (o 2,56 Kč/m2), naopak k nejvyššímu nárůstu ceny v k.ú. Chodeč u Mělníka (o 2,32 Kč/m2). Přestože průměrná cena zemědělských pozemků za celé území České Republiky nebyla zveřejněna, lze předpokládat že zůstává ve výši 7,14 Kč/m2.

Ceny zemědělských pozemků dle novelizované vyhlášky mají vliv zejména na stanovení výše daně z nemovitých věcí pro zemědělské pozemky.

Ceny za jednotlivá katastrální území platné pro rok 2016 naleznete jako obvykle na stránkách www.farmy.cz v menu “Cena půdy 2016“. Tamtéž naleznete i ceny za předchozí období, ceny dle BPEJ, koeficienty navýšení ceny pro jednotlivá katastrální území i kalkulačku daně ze zemědělských pozemků.

V rámci bonitačního mapování se projevuje i trend degradace zemědělského půdního fondu zejména vodní erozí. Vodní erozí je aktuálně v ČR potenciálně ohroženo víc jak 50 % zemědělského půdního fondu ČR.

Zdroj: FARMY.CZ - 17.12.2015

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist