13 ha zemědělských pozemků na Olomoucku

Zobrazit na mapě
Číslo:8399
Obec:Moravičany
Okres:Šumperk
Výměra:129 353 m²
Cena:35 Kč / m²

               *prodej nejvýhodnější nabídce

POPIS NEMOVITOSTI

FARMY.CZ exklusivně nabízí soubor zemědělských pozemků na Olomoucku o celkové výměře 129.353 m². Jedná se o jednu parcelu orné půdy o výměře 22.310 m² v k.ú. Moravičany a soubor pozemků v k.ú.Troubelice o výměře 107.043 m². Soubor zemědělských pozemků v k.ú. Troubelice tvoří 101.934 m² orná půda, 1.722 m² zahrada, 1.366 m² trvalý travní porost, 1.175 m² ostatní plocha a 837 m² vodní plocha. Pozemky jsou přístupné z obecních polních cest. Pozemek v k.ú. Moravičany je propachtován na dobu neurčitou s výpovědí 10 let za pachtovné 3.550,- Kč/ha/rok + daň. Pozemky v k.ú. Troubelice jsou propachtovány na dobu určitou do roku 2025 s pachtovným 3.200,- Kč/ha/rok + daň z nemovitosti.

Katastrální území: Moravičany, Troubelice
Celková výměra: 129 353 m²
Prům. cena dle BPEJ:: 12,28
Počet bloků: 8
Svažitost: úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
Přístup z cesty: ano
Nadmořská výška: 243 m n.m.
Pozemkové úpravy: ano
Pachtovní smlouva: na dobu neurčitou, výpověďní doba 10 let
Aktuální nájemné:: 3.200,- Kč až 3.550,- Kč/ha/rok + daň
Vzdálenosti:Olomouc 30 km, Litovel 15 km
Možnosti využití: zemědělská výroba

* Prodej nejvýhodnější nabídce – v případě více zájemců o nabízenou nemovitost bude prodej realizován ve prospěch zájemce s nejvýhodnější nabídkou pro vlastníka.

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ - kancelář Prostějov
Daliborka 3092/2, 79601 Prostějov
e-mail: prostejov@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Ing. Petr Klos
tel: 724 026 205
e-mail: klos@farmy.cz

DOTAZ K NABÍDCE
UPOZORNIT ZNÁMÉHO NA TUTO NABÍDKU
Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist