Tato nabídka již není aktuální.

4,7 ha Jankovice u Uherského Hradiště

Zobrazit na mapě
Číslo:8314
Obec:Jankovice
Okres:Uherské Hradiště
Výměra:46 727 m²

POPIS NEMOVITOSTI

FARMY.CZ exkluzivně nabízí soubor pozemků v katastru Jankovice u Uherského Hradiště. Jedná se o výlučné vlastnictví souvislého půdního bloku o výměře 34.946 m², kde 6.632 m² tvoří zahrada, 21.809 m² orná, 665 m² les, 5.162 m² trvalý travní porost a 678 m² ostatní plocha. Dále je nabízen podíl id. 1/53 na pozemcích o celkové výměře 624.392 m², ve složení les 345.384 m², TTP 214.190 m², orná půda 5.448 m², zahrada 3.232 m² a ostatní plocha 56.138 m². Výměra podílu 1/53 na pozemcích činí 11.781 m². Pozemky tvoří souvislý blok přímo navazující na obec a jsou dobře přístupné z obecních komunikací. Na užívání zemědělských pozemků je uzavřena nájemní smlouva s Pomoraví BABICE a.s., která byla vypovězena a nájem končí 31.12.2019.

Katastrální území: Jankovice u Uherského Hradiště
Celková výměra: 46.727 m²
Prům. cena dle BPEJ: 7,38kč/m²
Počet bloků: 3
Svažitost: mírný sklon se všesměrnou expozicí
Přístup z cesty:ANO
Nadmořská výška: 277 m.n.m.
Pozemkové úpravy: NE
Náiemní smlouva: na dobu neurčitou, vypovězená, končí v roce 2019
Vzdálenosti: Uherské Hradiště 16 km, Otrokovice 21 km
Možnosti využití: zemědělská výroba, lesní hospodaření

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ - kancelář Prostějov
Daliborka 3092/2, 79601 Prostějov
e-mail: prostejov@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Ing. Petr Klos
tel: 724 026 205
e-mail: klos@farmy.cz

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist