Tato nabídka již není aktuální.

5,5 ha bonitní orné půdy s potenciálem rozvoje - Olomoucko

Zobrazit na mapě
Číslo:8394
Obec:Charváty
Okres:Olomouc
Výměra:54 783 m²

POPIS NEMOVITOSTI

FARMY.CZ exklusivně nabízí vysoce bonitní ornou půdu o celkové výměře 54.783 m² v k.ú. Charváty. Jedná se o pět bloků pozemků přístupných z obecních polních cest. Pozemky jsou propachtovány jednomu pachtýři na dobu určitou do roku 2029 s ročním pachtovným 8.000,- Kč/ha. Na jednom s pozemků se nachází telekomunikační zařízení pro mobilní sítě Vodafone. Na pozemek pod tímto zařízením (7 m²) je uzavřena nájemní smlouva s ročním nájemným 13.183,- Kč/rok, které je každoročně navyšováno o inflaci. Celkové roční přijaté pachtovné a nájemné činí 65.000,- Kč. Jeden z pozemků p.č.908/39 je územním plánem určen k zastavění ( jako územní rezerva) - SV plochy smíšené obytné. Vysoká bonita půdy, nadstandardní výnos z pachtu/nájmu a potenciál stavebního rozvoje jednoho z pozemků činí z této nabídky velmi zajímavou investičním příležitost.

Katastrální území: Charváty
Celková výměra: 54 783 m²
Prům. cena dle BPEJ: 18,67 Kč/m²
Počet bloků: 5
Svažitost: úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí
Přístup z cesty: ano
Nadmořská výška: 226 m n.m.
Pozemkové úpravy: ne
Nájemní smlouva: na dobu určitou do roku 2029
Aktuální nájemné: 10.400,- Kč/ha/rok
Vzdálenosti: Prostějov 14 km, Olomouc 10 km
Možnosti využití: zemědělská výroba, výstavba

KONTAKT NA KANCELÁŘ

FARMY.CZ - kancelář Prostějov
Daliborka 3092/2, 79601 Prostějov
e-mail: prostejov@farmy.cz
www.farmy.cz

VYŘIZUJE

Ing. Petr Klos
tel: 724 026 205
e-mail: klos@farmy.cz

Mapa stránek
TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist TOPlist